Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione (inaczej przysięgłe) sporządzane są w sytuacji, gdy należy potwierdzić zgodność tłumaczenia z oryginałem dokumentu, aby następnie przedstawić je np. w urzędzie, sądzie, czy też banku. Co najważniejsze, tłumaczenia uwierzytelnione mogą być dokonywane jedynie przez osoby mające wymagane uprawnienia tłumacza przysięgłego, wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wysoki standard tłumaczeń uwierzytelnionych Wordit


Tłumaczenie uwierzytelnione charakteryzuje się odpowiednią adnotacją, odręcznym podpisem oraz pieczęcią z numerem uprawnień danego tłumacza. Tym samym, tak przygotowany dokument ma poświadczoną zgodność treści z oryginalnym, tłumaczonym dokumentem i ma moc prawną oryginału.

Ceny naszych tłumaczeń uwierzytelnionych zależne są m.in. od języka, a także treści tłumaczenia i terminu realizacji. Tłumaczenia przysięgłe realizowane są przez naszych tłumaczy, przygotowywane są w formie papierowego wydruku. Przekazujemy je klientom bezpośrednio w siedzibie biura, ale też na życzenie wysyłamy za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej. Jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem tłumaczenia uwierzytelnionego, zachęcamy do kontaktu i wysyłki dokumentów za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres: biuro@wordit.pl. Przygotujemy dla Państwa dokładną wycenę i przedstawimy przebieg realizacji zlecenia.