Tłumaczenia techniczne

Nasze tłumaczenia techniczne to m.in.:
icon

tłumaczenia instrukcji obsługi

icon

tłumaczenia instrukcji BHP

icon

tłumaczenia kart charakterystyk

icon

tłumaczenia opisów produktów

icon

tłumaczenia dokumentacji i specyfikacji technicznych

icon

tłumaczenia dokumentacji patentowej i wiele innych

icon

tłumaczenia opisów maszyn

przemysłowych, rolniczych itp.

icon

tłumaczenia SIWZ

tłumaczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Fabryka, techniczne tłumaczenia

Rozejrzyj się dookoła. Technologia, przemysł i inżynieria robią wielkie postępy, a techniczne potrzeby tłumaczeniowe stają się niezbędne we wszystkich sektorach rynku. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Wordit!

Aby zapewnić wysoką jakość tłumaczeń współpracujemy z ponad 2000 ekspertów od tłumaczeń technicznych z całego świata, którzy nie tylko mają doświadczenie w świadczeniu usług językowych ale także posiadają wiedzę techniczną z danej branży.

Tłumaczenia techniczne

Pozyskiwanie lub udostępnianie zasobów pomiędzy partnerami z różnych krajów wymaga profesjonalnej komunikacji i zrozumienia. Zapewniają je tłumaczenia techniczne oferowane przez naszą firmę, dzięki którym możemy przetłumaczyć dokumenty techniczne z najbardziej popularnych języków, ale nie tylko. Przekład może być bowiem wykonany w jednym z 40 najczęściej używanych języków m.in angielski, niemiecki, japoński czy norweski. Wydzieloną kategorię opisywanej usługi stanowi tłumaczenie przysięgłe, mające konkretną wartość dowodową dla danego organu orzekającego. Najczęściej chodzi o sądy powszechne, ale także podobne instytucje rozstrzygające spory konsumenckie. W ofercie Wordit nasz klient znajdzie opcję tłumaczeń technicznych takich dokumentów, jak:

 • instrukcje obsługi
 • karty charakterystyk
 • dokumentacje i specyfikacje techniczne
 • opisy maszyn
 • instrukcje BHP
 • opisy produktów
 • dokumentacje patentowe.

Każde z powyższych obejmuje zarówno przeniesienie treści pisanej, ale też jest możliwe do wykonania w formacie audio czy wideo. Nasz klient zyskuje więc terminowość realizacji z dochowaniem wszelkich standardów zapisu na wybranych nośnikach. Wybierając tę opcję może mieć pewność czystości dźwięku, a wraz z nią jednoznaczności przekazu treściowego.

Tłumaczenia techniczne, czyli profesjonalny przekład treści

Naszym klientom proponujemy też pakiet usług dodatkowych, wykraczających poza podstawowe tłumaczenia techniczne. Jedną z takich opcji jest copywriting, czyli tworzenie specjalistycznych, branżowych treści na potrzeby sprzedażowe albo marketingowe. Kolejną, potencjalną korzyścią ofertową może być fachowa korekta tekstu przed udostępnieniem do druku lub publikacji. Nasi specjaliści są także gotowi na skład wybranego materiału, zgodnie z preferencjami wizualnymi klienta. Jakie są cechy tłumaczeń wykonywanych przez Wordit?

 • weryfikacja zgodności merytorycznej tłumaczonej treści przez eksperta,
 • formatowanie: tabel, wykresów, rysunków i innych grafik,
 • stosowność do kręgu kulturowo-językowego odbiorcy,
 • usługi dopasowane do wydawnictw i oficyn,
 • zarządzanie terminologią.

Jak tłumaczenie techniczne wygląda w praktyce? Wszystko rozpoczyna się od przesłania przez klienta materiału źródłowego. Następnie ustalamy szczegóły, przygotowujemy plik do tłumaczenia i dokonujemy przekładu tekstu źródłowego na język docelowy. Każde tłumaczenie przechodzi również weryfikację jakościową. Klient Wordit może też liczyć na szybką kalkulację kosztów wybranej usługi. Wstępna wycena jest darmowa i pozwala również dostosować budżet dla danego projektu tłumaczeniowego.