Tłumaczenia przysięgłe

Najczęściej tłumaczymy:
icon

dokumenty firmowe

umowy handlowe, sprawozdania finansowe, REGON, NIP, wpis do ewidencji, KRS

icon

dokumenty notarialne

pełnomocnictwa, upoważnienia, wypisy z ksiąg wieczystych i aktów notarialnych

icon

dokumenty urzędowe

dowody osobiste, paszporty, akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, akty rozwodowe, testamenty

icon

dokumenty sądowe

zaświadczenia o niekaralności, pozwy, wyroki, apelacje, orzeczenia

icon

dokumenty samochodowe

dokumenty samochodowe wymagane przy rejestracji

icon

świadectwa pracy

umowy o pracę, świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty

icon

dokumenty bankowe

wyciągi, zaświadczenia

icon

akty prawne

tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe (inaczej uwierzytelnione) sporządza się, gdy istnieje konieczność potwierdzenia zgodności tłumaczenia z oryginałem dokumentu w celu przedstawienia w urzędzie, sądzie, banku czy innej instytucji.

Tłumaczenia tego typu mogą wykonywać jedynie tłumacze z uprawnieniami tłumacza przysięgłego wydanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Umieszczając na tłumaczeniu odpowiednią adnotację, swój odręczny podpis oraz pieczęć z numerem uprawnień tłumacz poświadcza zgodność przetłumaczonej treści z oryginalnym dokumentem. W ten sposób przetłumaczony dokument ma moc prawną oryginału.

Tłumaczenia przysięgłe przygotowywane są w formie wydruku papierowego. Gotowe tłumaczenia wydajemy w siedzibie naszego biura lub, na życzenie Klienta, przekazujemy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej.

Specjalizujemy się w tłumaczeniach

W ramach naszych usług mieszczą się tłumaczenia w niemal wszystkich kombinacjach językowych i w najrozmaitszych specjalizacjach branżowych. Dobór zespołu wykonawców uzależniamy nie tylko od języka, ale także od tematyki tekstu czy spotkania. Wiemy jak ważne jest, aby osoba która zajmuje się przekładem nie tylko perfekcyjnie znała dany język obcy, ale też miała niezbędną wiedzę z danej branży.