Tłumaczenia prawnicze, tekstów prawniczych

Tłumaczymy dokumenty prawnicze i finansowe, a wśród nich:
icon

umowy cywilnoprawne

icon

pozwy, pisma procesowe

icon

interpretacje wyroków i orzeczeń sądowych

icon

decyzje i zaświadczenia administracyjne

icon

polisy ubezpieczeniowe

icon

dokumenty kredytowe

icon

dokumenty przetargowe

icon

świadectwa szkolne

icon

sprawozdania finansowe

icon

akty notarialne

icon

faktury

icon

licencje, zezwolenia, formularze podatkowe

icon

dokumenty związane z prowadzeniem firmy

np. KRS, wpis do CEIDG, NIP

icon

wnioski, zaświadczenia, formularze i wiele innych

icon

wszelkie dokumenty z banku, cesje, umowy kredytowe, pożyczki…

książki prawnicze

WORDIT jest zaufanym dostawcą usług tłumaczeń prawnych dla kancelarii prawnych, radców prawnych i prawników, a także klientów prywatnych i różnych organizacji z sektora prawniczego i biznesowego. Tłumaczymy dla klientów mających siedzibę w Polsce, a także międzynarodowych firm prawniczych i agencji z siedzibą za granicą. Nasza agencja oferuje profesjonalne tłumaczenia prawne z ponad 60 języków świata. Wszystkie nasze tłumaczenia są prawnie poświadczone, poufne i oficjalnie uznane przez sądy, instytucje prawne i organy rządowe. Nasze usługi tłumaczeń prawnych są zawsze prowadzone przez doświadczonych lingwistów z doświadczeniem w określonym sektorze prawa. Ponadto w Wordit mamy pełną świadomość tego, jak ważna jest poufność i prywatność, jeśli chodzi o tłumaczenie dokumentów, dlatego chronimy Twoje materiały za pomocą umowy o zachowaniu poufności.