wordit.pl

blog tematyczny o biznesie, pracy, prawie oraz zdrowiu

Edukacja

Ile słów ma język polski? Odpowiadamy!

Ile słów ma język polski? Odpowiadamy!

Język polski to niezwykle bogata gałąź komunikacji, złożona z tysięcy wyrazów i reguł gramatycznych. Jednak czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, Ile słów ma język polski? W tym artykule przyjrzymy się temu pytaniu z bliska i postaramy się dostarczyć odpowiedzi.

Spis treści:

 • Czym jest słowo?
 • Jak liczyć słowa?
 • Ilość słów w języku polskim
 • Różnorodność języka polskiego
 • Ciekawostki o języku
 • Średnia ilość słów używanych na co dzień

Zobacz także: Ile słów ma język angielski? Odpowiadamy na to intrygujące pytanie!

Słowo wstępu

Język polski jest jednym z najstarszych języków słowiańskich, rozwijającym się przez wieki. Obecnie jest narzędziem komunikacji dla milionów ludzi na świecie. Jednak zanim zaczniemy rozważać, ile słów zawiera, zastanówmy się nad definicją „słowa” w kontekście języka.

Co to znaczy „Słowo”?

Definiowanie, co dokładnie oznacza „słowo”, może być bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. W języku polskim „słowo” może oznaczać zarówno pojedynczy wyraz, jak i całe wyrażenie. Według różnych źródeł, język polski zawiera od 300 000 do nawet miliona słów. Ogólnie rzecz biorąc, słowo to jednostka językowa, którą składa się z jednego lub więcej połączonych dźwięków, a która w komunikacji służy do wyrażania myśli, pojęć i uczuć. To najmniejsza jednostka języka zdolna do samodzielnego istnienia.
W ujęciu gramatycznym, słowo to struktura składająca się z jednego lub więcej morfemów – najmniejszych jednostek języka niosących znaczenie. Słowa dzielą się na różne klasy, takie jak rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, spójniki itp., każda o unikalnych cechach gramatycznych i semantycznych.
Na przykład, w zdaniu „Kot pije mleko”, mamy trzy słowa: „kot” (rzeczownik), „pije” (czasownik) i „mleko” (rzeczownik). Każde z tych słów ma swoją własną, niezależną rolę i znaczenie w zdaniu.
Wielkość polskiego słownika jest trudna do określenia, ponieważ zawiera on wiele słów, które ewoluują, zmieniają się i przestają być używane z czasem. Liczba słów w języku polskim zależy też od tego, czy zaliczamy do niej tylko słowa podstawowe, czy też formy fleksyjne, zdrobnienia, zgrubienia, formy regionalne, neologizmy, terminy techniczne, slang itp. Pomimo tych trudności, szacuje się, że liczba słów w języku polskim wynosi od około 140 000 do nawet miliona. 

Jak liczyć słowa?

Zadanie określenia liczby słów w języku polskim jest trudne z kilku powodów. Po pierwsze, język ten ewoluuje, a nowe wyrazy pojawiają się regularnie, zwłaszcza w kontekście postępu technologicznego czy zmieniających się trendów społecznych. Po drugie, zliczanie wyrazów może zależeć od tego, jakie wyrażenia uznajemy za samodzielne słowa. Na przykład, czy „niebieski” i „niebieska” powinniśmy traktować jako dwa oddzielne słowa, czy może jako dwa rodzaje tego samego słowa? Czy „jestem” i „będę” to dwa różne słowa, czy dwie formy czasowe tego samego słowa?
Dodatkowo, polski język jest bardzo bogaty w odmiany, a wiele słów ma wiele form przypadkowych, stopniowania, czasów itp. Czy te różne formy powinny być liczonymi jako osobne słowa? Czy „książka” i „książki” to dwa oddzielne słowa, czy dwie formy liczbowe tego samego słowa?
Jest również kwestia tego, czy liczmy tylko słowa, które są teraz w użyciu, czy też te, które już są archaiczne lub są używane tylko w pewnych regionach Polski.
Podsumowując, niemożliwe jest dokładne określenie liczby słów w języku polskim, ale ich liczba szacowana jest na setki tysięcy, a może nawet miliony. Kwestia ta jest skomplikowana i może zależeć od wielu czynników, takich jak kryteria zliczania, ewolucja języka, regionalne różnice i wybór metody badawczej. 

polskie slowa ilosc

Znane Ilości słów w języku polskim 

Niemniej jednak, istnieje pewna liczba słów, które są akceptowane i uznawane w słownikach języka polskiego. Słownik Języka Polskiego PWN, jedno z najbardziej renomowanych źródeł leksykalnych, zawiera ponad 150 000 haseł wyrazowych, co obejmuje zarówno podstawowe słowa, jak i bardziej specjalistyczne terminy. Polski jest wspaniałym, choć czasami trudnym, językiem, który składa się z różnorodnych słów odzwierciedlających bogatą historię i kulturę Polski. Obejmuje ono nie tylko tradycyjne słowa, ale także nowoczesne terminy i wyrazy związane z różnymi dziedzinami, takimi jak technologia, nauka, sztuka, literatura itd.
Każde słowo w słowniku ma swoją definicję i kontekst, który pomaga określić jego znaczenie. Zawiera również informacje gramatyczne, takie jak rodzaj gramatyczny, czasowników oraz formy odmiany.
Niektóre słowa są używane częściej niż inne. Przykładowo, najczęściej używane słowa w języku polskim to: „w”, „na”, „i”, „z”, które są przyimkami. Tym samym, język polski jest niezwykle bogaty i różnorodny, oferując odpowiednie słowa do wyrażenia praktycznie każdej idei lub emocji.
Zrozumienie i nauczenie się tych słów jest kluczowe dla efektywnej komunikacji w języku polskim. Bez względu na to, czy jesteś native speakerem, czy uczysz się języka polskiego jako obcego, słownik to nieocenione narzędzie do rozszerzania słownictwa i dogłębnego zrozumienia tego języka. 

Różnorodność języka polskiego

Język polski, podobnie jak wiele innych języków, posiada dialekty i odmiany regionalne. To sprawia, że ​​liczba słów może różnić się w zależności od regionu czy środowiska. Niektóre wyrazy, które są powszechnie używane w jednym obszarze, mogą być obce dla mieszkańców innego. Dialekty i odmiany regionalne, poprzez różnice językowe, wpływają na różnorodność słownictwa. Na przykład, Ślązacy mogą używać zupełnie innych zwrotów i słów niż mieszkańcy Podkarpacia czy Mazowsza. Co więcej, pewne słowa mogą mieć inne znaczenia w różnych dialektach.
Dlatego ilość słów w języku polskim jest bardzo trudna do jednoznacznego określenia. Zależy to od tego, czy uwzględnia się różnice regionalne, słowa obce, neologizmy czy słowa nieobecne we współczesnej mowie ale wykorzystywane w dziełach literackich.

Ciekawostki języka polskiego

 • Język polski jest jednym z najtrudniejszych języków do nauki. Jest on pełen nieregularnych konstrukcji gramatycznych, a jego zasady pisowni są wyjątkowo złożone.
 • Polski jest 10. najpopularniejszym językiem w Europie (pod względem liczby użytkowników), zaraz po językach takich jak angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, turecki, portugalski i niderlandzki.
 • Polski język ma siedem gramatycznych przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz.
 • Język polski ma wiele słów bez samogłosek, takich jak „wkrz”, co jest krótką formą „wkurza”, czyli „robić komuś na złość”.
 • Najdłuższe słowo w języku polskim to „konstantynopolitaneczka”. To jest hipotetyczne słowo odnoszące się do młodej kobiety z Konstantynopola.

Przeciętny Polak a liczba słów, którymi posługuje się na co dzień

Według różnych źródeł, przeciętny człowiek posługuje się na co dzień około 5 000 – 10 000 słowami. Niemniej jednak, liczba ta może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak poziom wykształcenia, środowisko, w którym się porusza, zawód czy zainteresowania. Dla porównania, osobnik wykształcony, który czyta dużo książek, może znać nawet 20 000 – 30 000 słów. Średnia dla Polaka powinna oscylować w granicach tych liczb. Podkreślić trzeba, że istotne jest także odróżnienie „aktywnego” i „pasywnego” słownictwa. Aktywne obejmuje słowa, które osoba bez problemu używa w mowie i pisaniu, natomiast pasywne to słowa, które rozumie, ale rzadko lub wcale ich nie używa. Osoba wykształcona może posiadać duże słownictwo pasywne, ale na co dzień posługiwać się stosunkowo małą liczbą słów aktywnie.

Podsumowanie

Ile słów ma język polski? Odpowiedź na to pytanie jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Jednak jedno jest pewne: język polski to skarbnica wyrazów, zmiennych i pełnych niuansów. Liczba słów może ewoluować, ale bogactwo języka polskiego zawsze będzie fascynujące i warte eksploracji. Odkrywanie nowych słów to ciągły proces, który dodaje głębi naszemu zrozumieniu i umiejętności komunikacji w języku ojczystym, niemożliwe jest dokładne określenie liczby słów w języku polskim, ale ich liczba szacowana jest na setki tysięcy, a może nawet miliony. Kwestia ta jest skomplikowana i może zależeć od wielu czynników, takich jak kryteria zliczania, ewolucja języka, regionalne różnice i wybór metody badawczej. 

Udostępnij

O autorze

Cześć z tej strony Mateusz, witam Cię na blogu gdzie edukacja, biznes, prawo, zdrowie i zakupy spotykają się w jednym miejscu! Oferuję praktyczne porady i ciekawostki z obszarów edukacyjnych, biznesowych, prawnych oraz wskazówki związane z dbaniem o zdrowie i efektywne zakupy. Razem odkrywajmy ścieżki do lepszego zrozumienia świata i skuteczniejszego zarządzania życiem!