Bezpłatna Wycena

Prześlij swój tekst do profesjonalnej wyceny

Profesjonalna Wycena on-line

Dzięki aplikacji profesjonalnej wyceny mają Państwo możliwość poznania ceny tłumaczenia wybranego pliku lub ceny tłumaczenia ustnego.

Wybierz kombinację językową, w razie potrzeby uzupełnij dodatkowe informacje, a także wybierz rodzaj tłumaczenia z rozwijanej listy. Po dodaniu pliku i uzupełnieniu danych kontaktowych kliknij wyślij do wyceny.

Na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłana wiadomość z podsumowaniem podanych informacji.

Po zamówieniu bezpłatnej wyceny, niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną. Przedstawimy kompleksową wycenę, którą wystarczy mailowo zaakceptować aby przekazać zlecenie do realizacji.

Zapraszamy!

man

Wklej tekst do tłumaczenia
lub
Wybierz pliki
Twoje dokumenty są u nas bezpieczne
Tekst specjalistyczny
Rodzaj tłumaczenia
Wskazówki dla tłumacza
Informujemy, iż w przypadku braku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez WORDIT sp. z o.o. wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłany formularz. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia odpowiedzi na wysłane zapytanie.
Wystawiamy faktury VAT UE

Potrzebujesz tłumaczenia ustnego, specjalistycznego lub przysięgłego?
Skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży.

Administratorem Twoich danych osobowych jest WORDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS:0000547618, NIP: 6772387077, REGON: 361016731.

Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.

1) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej Administratora;
2) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora (marketing bezpośredni) w przypadku wyrażenia zgody w tym zakresie. Przetwarzanie Twoich danych pozyskanych w związku z intencją zawarcia umowy bądź wykonania już zawartej umowy będą przetwarzane w zakresie:

a) Analizy możliwości zawarcia umowy, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lub wykonaniem;

b)Wykonania umowy;
c) Przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa;
d) W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie ze Spółką.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel przetwarzania opisany w pkt. 1) oraz do czasu, do którego będziesz zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora (realizując cel przetwarzania danych opisany w pkt. 2). W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie przesłane w formularzu przez stronę internetową, w celu udzielania dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z usług tłumaczeń świadczonych przez Administratora, a także realizacji umowy.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Administrator danych nie zamierza wykorzystywać Twoich danych do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt. 4).

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłany formularz przez WORDIT Sp. z o.o. w przypadku braku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Poniżej znajdują się dobrowolne zgody, które możesz wycofać w każdej chwili kontaktując się z nami.