wordit.pl

blog tematyczny o biznesie, pracy, prawie oraz zdrowiu

Edukacja

Angielski B2 – jaki to poziom? Odpowiadamy

Angielski B2 – jaki to poziom? Odpowiadamy

Posiadanie umiejętności językowych na poziomie B2 to ogromne osiągnięcie, zwłaszcza w kontekście języka angielskiego. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest język angielski B2, jaki to poziom, jak go zdefiniować, jakie umiejętności obejmuje i jakie korzyści niesie za sobą osiągnięcie tego poziomu biegłości językowej.

Spis treści:

 • Poziomy języka angielskiego
 • Język angielski B2 – jaki to poziom?
 • Certyfikat poziomu B2 w języku angielskim 
 • Porady dotyczące poziomu B2

Zobacz także: Ile słów ma język angielski? Odpowiadamy na to intrygujące pytanie!

Jakie są poziomy w języku angielskim?

Etykiety wyszczególnione poniżej, odnoszą się do ram europejskich stworzonych przez Rady Europy, znanego jako Wspólny Europejski System Oceny Umiejętności Językowych (CEFR). Oto, co one oznaczają:

 • A1: Ten poziom oznacza, że użytkownik może zrozumieć i używać codziennych wyrażeń oraz bardzo proste zdania, które mają na celu zaspokojenie konkretnej potrzeby.
 • A2: Użytkownik może zrozumieć zdania i wyrażenia typowo używane w codziennych sytuacjach związanych z takimi tematami, jak informacje o sobie samym, zakupy, lokalna geografia czy praca.
 • B1: Ten poziom oznacza, że użytkownik potrafi radzić sobie w większości sytuacji, które mogą wystąpić podczas podróży do regionu, w którym jest używany dany język.
 • B2: Użytkownik jest w stanie poradzić sobie z większą ilością sytuacji, zrozumieć główne idee skomplikowanych tekstów, rozmawiać z nosicielami języka bez dużego wysiłku.
 • C1: Ten poziom oznacza, że użytkownik jest w stanie efektywnie wykorzystać język w społecznych, akademickich i zawodowych kontekstach oraz rozumie szeroki zakres trudnych i bardziej złożonych tekstów.
 • C2: Ten poziom oznacza, że użytkownik posiada biegłość praktycznie na poziomie osoby, która jest nosicielem danego języka. Jest w stanie zrozumieć wszystko, co przeczyta czy usłyszy.  

Angielski B2 – jaki to poziom?

Poziom B2 w języku angielskim odpowiada poziomowi średniozaawansowanego. Osoby posiadające ten poziom potrafią swobodnie porozumiewać się w większości sytuacji codziennych i zawodowych, rozumieją dłuższe i bardziej złożone teksty, potrafią wyrazić swoje opinie i argumentować swoje stanowisko. Często potrafią również prowadzić dyskusje na różnorodne tematy. 

Umiejętności wchodzące w skład poziomu B2

 1. Rozumienie Ze słuchu: Osoba na poziomie B2 potrafi zrozumieć rozmowy, wywiady, wykłady czy filmy w języku angielskim. Radzi sobie również z różnymi akcentami i stylami mówienia.
 2. Czytanie: Zdolność do czytania skomplikowanych tekstów, w tym artykułów, esejów czy powieści, jest kluczową umiejętnością na poziomie B2.
 3. Pisanie: Osoba na tym poziomie potrafi formułować przejrzyste, spójne, złożone teksty na różnorodne tematy, wykorzystując bogate słownictwo i różnorodne struktury zdaniowe.
 4. Mówienie: Umiejętność swobodnego wypowiadania się na różne tematy, uczestnictwo w dyskusjach i przedstawianie własnych poglądów to kluczowe elementy poziomu B2.

Jak osiągnąć poziom B2?

 1. Regularna praktyka: Codzienne korzystanie z języka angielskiego, czy to przez czytanie, pisanie, słuchanie czy mówienie, ma kluczowe znaczenie.
 2. Zajęcia z native speakerem: Kontakt z osobami posługującymi się angielskim jako językiem ojczystym pomaga w doskonaleniu akcentu i zrozumieniu subtelności języka.
 3. Kursy i szkolenia: Skorzystanie z kursów online, szkoleń lub lekcji z doświadczonym nauczycielem również przyspieszy osiągnięcie poziomu B2.

korzyści płynące z posiadania poziomu B2

 1. Łatwiejsza komunikacja: Zdobycie umiejętności na poziomie B2 otwiera drzwi do efektywnej komunikacji z ludźmi z całego świata.
 2. Szeroki dostęp do wiedzy: Otwiera się przed tobą dostęp do bogatej literatury, filmów, artykułów i innych treści dostępnych w języku angielskim.
 3. Sukces zawodowy: Wielu pracodawców docenia zaawansowane umiejętności językowe, co może przyczynić się do sukcesu zawodowego.

Jak oceniać znajomość i umiejętności na poziomie B2 w języku angielskim?

Poziom B2, znany również jako poziom „niezależnego użytkownika”, jest jednym z poziomów określonych przez Wspólny Europejski Ramowy Plan Nauczania (CEFR). Oto, czego można oczekiwać od osoby na tym poziomie języka angielskiego:

 • Zrozumienie: Osoba na poziomie B2 powinna być w stanie zrozumieć główne idee złożonych tekstów na różne tematy, w tym dyskusje specjalistyczne w obszarze swojej specjalizacji. Powinna być również w stanie zrozumieć wiele filmów i programów telewizyjnych bez potrzeby korzystania z napisów.
 • Mówienie: Użytkownik powinien być w stanie uczestniczyć w rozmowach z rodzimymi użytkownikami języka, bez konieczności częstego zatrzymywania się, aby znaleźć właściwe słowa. Powinien być w stanie prawidłowo używać języka w sytuacjach społecznych, akademickich i zawodowych.
 • Pisanie: Osoba na poziomie B2 powinna być w stanie pisać klarowne, szczegółowe teksty na różne tematy, a także pisać eseje lub raporty, prezentując argumenty na różne tematy.
 • Mówienie i słuchanie: Użytkownik powinien być w stanie mówić płynnie i spontanicznie, bez dużych trudności z wyrażeniem swoich myśli. Powinien być również w stanie efektywnie używać języka w swoim życiu osobistym, akademickim lub zawodowym.
 • Gramatyka i słownictwo: Osoba na poziomie B2 powinna być w stanie używać względnie skomplikowanych struktur gramatycznych oraz bogatego słownictwa na różne tematy. Powinna być w stanie zrozumieć różnicę pomiędzy formalnym a nieformalnym stylem i stosować je odpowiednio.

Ogólna ocena: W skali CEFR, poziom B2 jest czasem opisywany jako „górna średnia zaawansowania”. To oznacza, że osoba powinna być komfortowo samodzielna w używaniu języka angielskiego na poziomie B2

Certyfikat B2 w języku angielskim – wartość i uznawalność

Certyfikat B2 w języku angielskim to jeden z oficjalnych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Jest on uznawany przez wiele instytucji na całym świecie, zarówno edukacyjnych, jak i biznesowych.
Posiadanie certyfikatu B2 może być wymagane lub pożądane przez wiele uczelni wyższych i pracodawców. Może on posłużyć jako dowód umiejętności komunikowania się w języku angielskim na wysokim poziomie, co jest często niezbędne w wielu zawodach i branżach.
Dla studentów, certyfikat B2 może być kluczowy do zapisania się na studia prowadzone w języku angielskim, studia za granicą lub programy wymiany studenckiej. Może także być wymagany do uzyskania stypendium.
Dla profesjonalistów, certyfikat B2 może otworzyć drzwi do międzynarodowej kariery biznesowej, ułatwiając komunikację z klientami i partnerami na całym świecie. Może także przyczynić się do awansu, ponieważ pracodawcy często cenią pracowników z dobrą znajomością języka angielskiego.
W związku z tym, warto zainwestować czas i pieniądze w zdobycie certyfikatu B2, jeśli planujesz karierę, która wymaga zaawansowanej znajomości języka angielskiego.
Pamiętaj jednak, że istnieje wiele różnych egzaminów certyfikujących znajomość języka angielskiego, a nie wszystkie są równie uznane na świecie. Przykładami powszechnie uznanych testów są IELTS, TOEFL i egzaminy Cambridge English, takie jak FCE (First Certificate in English).

Upewnij się, że wybierasz egzamin, który jest akceptowany przez instytucję, do której się zgłaszasz. 

porady angielski

Efektywne formułowanie wypowiedzi ustnych na poziomie B2 w angielskim – Porady

Formułowanie efektywnych wypowiedzi ustnych na poziomie B2 (poziom wyższy średnio zaawansowany) w języku angielskim, wymaga solidnej znajomości gramatyki, bogatego słownictwa oraz umiejętności płynnego i precyzyjnego przekazu swoich myśli. Poniżej przedstawiam kilka porad, które mogą pomóc w osiągnięciu sprawności potrzebnej do skutecznej komunikacji na tym poziomie:

 • Używaj różnorodnych struktur gramatycznych: Na poziomie B2, powinieneś być w stanie używać różnorodnych czasów, trybów i struktur gramatycznych – takich jak mowa zależna, konstrukcje „if” dla wyrażenia hipotetycznych sytuacji, spostrzeżeń oraz struktury pasywne. Pamiętaj, że różnorodność w używaniu gramatyki sprawia, że wypowiedź jest bardziej płynna i naturalna.
 • Buduj rozbudowane zdania: Wypracuj umiejętność budowania dłuższych zdań, które obejmują więcej informacji. Można to osiągnąć przez użycie zdań złożonych, łączników i spójników. 
 • Poszerz swoje słownictwo: Na poziomie B2, oczekuje się, że będziesz korzystać ze słów i zwrotów, które są bardziej specyficzne i precyzyjne niż na niższych poziomach. Pracuj nad rozwinięciem swojego słownictwa – nie tylko pod kątem ilości słów, które znasz, ale także zrozumienia, kiedy i jak ich używać.
 • Różnorodność języka: Używaj różnych synonimów i zwrotów, aby uniknąć powtarzania tego samego słowa lub wyrażenia. Język powinien być starannie dobrany do kontekstu i publiczności.
 • Właściwe tempo mówienia: Pamiętaj, że tempo mówienia jest ważne – nie mów za szybko, ale też nie za wolno. Płynność jest ważna, ale nie kosztem precyzji i zrozumiałości.

Podsumowanie

Angielski na poziomie B2 to nie tylko umiejętność porozumiewania się, ale także klucz do odkrywania nowych kultur, przyswajania wiedzy i osiągania sukcesów w różnych dziedzinach życia. Pamiętaj, że ciągła praktyka i zaangażowanie są kluczem do utrzymania i rozwijania tych umiejętności.  Angielski na poziomie B2 otwiera przed tobą wiele możliwości, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dzięki umiejętności porozumiewania się w tym języku będziesz mógł podróżować po całym świecie bez większych trudności, poznawać nowych ludzi i wchodzić w interakcje z nimi. To także umiejętność, która otwiera przed tobą możliwość korzystania z bogatej literatury, filmów i innych form kultury anglojęzycznej w oryginale.

Udostępnij

O autorze

Cześć z tej strony Mateusz, witam Cię na blogu gdzie edukacja, biznes, prawo, zdrowie i zakupy spotykają się w jednym miejscu! Oferuję praktyczne porady i ciekawostki z obszarów edukacyjnych, biznesowych, prawnych oraz wskazówki związane z dbaniem o zdrowie i efektywne zakupy. Razem odkrywajmy ścieżki do lepszego zrozumienia świata i skuteczniejszego zarządzania życiem!