Tłumaczenie pisemne przysięgłe

Przetłumacz swój dokument
Tłumaczenia Przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe (inaczej uwierzytelnione) sporządza się, gdy istnieje konieczność potwierdzenia zgodności tłumaczenia z oryginałem dokumentu w celu przedstawienia w urzędzie, sądzie, banku czy innej instytucji. Tłumaczenia tego typu mogą wykonywać jedynie tłumacze z uprawnieniami tłumacza przysięgłego wydanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Umieszczając na tłumaczeniu odpowiednią adnotację, swój odręczny podpis oraz pieczęć z numerem uprawnień tłumacz poświadcza zgodność przetłumaczonej treści z oryginalnym dokumentem. W ten sposób przetłumaczony dokument ma moc prawną oryginału.

Tłumaczenia przysięgłe przygotowywane są w formie wydruku papierowego. Gotowe tłumaczenia wydajemy w siedzibie naszego biura lub, na życzenie Klienta, przekazujemy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej.

Zapraszamy do przesyłania dokumentów do wyceny

Najczęściej tłumaczymy:

  • dokumenty firmowe (umowy handlowe, sprawozdania finansowe, REGON, NIP, wpis do ewidencji, KRS),
  • dokumenty notarialne (pełnomocnictwa, upoważnienia, wypisy z ksiąg wieczystych i aktów notarialnych),
  • dokumenty urzędowe (dowody osobiste, paszporty, akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, akty rozwodowe, testamenty),
  • dokumenty sądowe (zaświadczenia o niekaralności, pozwy, wyroki, apelacje, orzeczenia),
  • dokumenty samochodowe wymagane przy rejestracji,
  • świadectwa pracy, umowy o pracę, świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty,
  • dokumenty bankowe (wyciągi, zaświadczenia),
  • akty prawne.


Specjalizujemy się w branżach

W ramach naszych usług mieszczą się tłumaczenia w niemal wszystkich kombinacjach językowych i w najrozmaitszych specjalizacjach branżowych. Dobór zespołu wykonawców uzależniamy nie tylko od języka, ale także od tematyki tekstu czy spotkania. Wiemy jak ważne jest, aby osoba która zajmuje się przekładem nie tylko perfekcyjnie znała dany język obcy, ale też miała niezbędną wiedzę z danej branży.

Prawo

Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest dokładna i trafna interpretacja przepisów prawnych, dlatego tłumaczenia prawnicze powierzamy wyłącznie tłumaczom biegle posługującym się branżowym słownictwem, najczęściej z wykształceniem prawniczym.

Przemysł i IT

Powierzając nam tekst o tematyce technicznej lub informatycznej mają Państwo pewność, że zostanie przetłumaczony przez specjalistę w danej branży z bardzo dobrą znajomością fachowej terminologii. Tłumaczymy teksty w różnych formatach wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne usprawniające proces tłumaczenia.

Marketing

Sukces Państwa firmy zależy w dużym stopniu od treści materiałów reklamowych, dzięki którym klienci mają możliwość poznania pełnej oferty i nawiązania współpracy. Bardzo ważne jest, aby brzmiały profesjonalnie i przekonująco, dlatego takie teksty powierzamy osobom które mają tzw. "lekkie pióro" i zdolności copywritera.

Usługi dla wydawnictw

Świadczymy kompleksowe usługi wydawnicze, obejmujące wszystkie etapy procesu wydawniczego po przygotowanie publikacji do druku. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji przechodzą wszelkie niezbędne procesy gwarantujące najwyższą jakość.

Bankowość i Finanse

Rzetelny przekład dokumentacji finansowej jest podstawą sprawnego funkcjonowania działów księgowych. Wiemy jak ważna jest poprawność danych zawartych w raportach i zestawieniach finansowych. Każdy szczegół ma wielkie znaczenie dla sytuacji finansowej, dlatego dbamy aby nasze tłumaczenia były dokładnym odwzorowaniem treści oryginału.

Medycyna

Zajmujemy się zarówno tłumaczeniami z zakresu medycyny ogólnej, jak i wszystkich wąskich dziedzin medycyny. Do tego typu prac angażujemy tylko doświadczonych tłumaczy doskonale zaznajomionych z tematyką. Najczęściej są to osoby z wykształceniem profilowym, pracujący zawodowo lekarze lub pracownicy naukowi.

Transport

Realizujemy duże projekty tłumaczeń technicznych związanych m.in. z infrastrukturą drogową, branżą kolejową oraz lotniczą.